• Kontaktuje nás: +421 911 577 483
              +421 911 577 422
 • Napíšte nám: info@profikurenie.sk
              obchod@profikurenie.sk
 • Podlahové vykurovanie
 • Zdroj tepla Drevo splyňujúci kotol s akumulačnou nádobou 2400 L
 • Zónová regulácia, Meranie a regulácia pre kotolňu
 • Montáž domovej elektroinštalácie
 • Rozvody studenej teplej a úžitkovej vody a kanalizácie
 • Montáž podlahového vykurovania systémom IVAR RENOVA suché podlahové vykurovanie
 • Rozvody studenej teplej a úžitkovej vody a kanalizácie
 • Rozvod vody zo studne úžitkovej vody pre toalety a závlahu záhrady
 • Rozdelenie vykurovania pre dve samostatné bytové jednotky
 • Zmena technológie plynovej kotolne
 • Meranie a regulácia – ekvitermická regulácia so zónovou reguláciou
 • Montáž radiátorov a výmena stúpačiek do bytov
 • Rekonštrukcia kotolne 76 kW
 • Vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • Meranie a regulácia plynovej kotolne
 • Stenové vykurovanie a chladenie REHAU
 • Zdroj tepla tepelné čerpadlo zem voda
 • Primárny zdroj tepelného čerpadla je hĺbkový vrt 90m
 • Montáž zdravotechniky rozvodov vody a kanalizácie.
 • Inteligentná elektroinštalácia NIKO
 • Podlahové vykurovanie REHAU
 • Zdroj tepla tepelné čerpadlo zem voda a solárne zariadenie na dohrev Teplej vody a dohrev vykurovania
 • Primárny zdroj tepelného čerpadla je plošný kolektor.
 • Zónová regulácia rodinného domu.
 • Montáž zdravotechniky rozvodov vody a kanalizácie.
 • Inteligentná elektroinštalácia NIKO

1. Rodinný dom

 • Podlahové vykurovanie REHAU
 • Zdroj tepla plynový kotol a krbová vložka s výmenníkom do kúrenia.
 • Zónová regulácia rodinného domu

 

2. Rodinný dom

 • Podlahové vykurovanie REHAU
 • Zdroj tepla plynový kotol a fotovoltaické články s ohrevom teplej vody a dokurovanie domu
 • Zónová regulácia rodinného domu
 • Podlahové vykurovanie REHAU
 • Tepelné čerpadlo zem-voda
 • Primárny zdroj tepelného čerpadla 190 m hlbinných vrtov
 • Zónová regulácia budovy REHAU
 • Prvá pasívna drevená stavba 3 poschodová na Slovensku
 • Ako zdroj vykurovania a chladenia slúži tepelné èerpadlo zem-voda
 • Primárny zdroj pre tepelné èerpadlo je 320m håbkových vrtov
 • Stenové vykurovanie a chladenie
 • Meranie a regulácia technológie, zónová regulácia budovy a VZT zariadení
 • Elektroinštalácia
 • Rekonštrukcia kotolne na tuhé palivo 220 kW
 • Soplnenie solárnych panelov na ohrev teplej vody
 • Meranie a regulácia kotolne